Baca Hesabı


Baca Hesabı

Baca hesabı yapılırken toplam binanın çatıya kadar olan bacanın uzunluğunun üzerine 1-2 metre fazla hesaplanarak ele alınır.
Doğalgaz yakıtlılarda kat sayı = 0,012
Katı yakıtlılarda kat sayı = 0,03
Sıvı yakıtlılarda kat sayı = 0,02
Olarak hesaplanır.
Örnek: (Katı Yakıtlı)
Qk= Kazan yükü (kcal/h)
R= Çap
h= Bina Yüksekliği
0.03  x  Qk               0.03  x  400.000
B  =    —————–  =     ———————-   = 2752 cm2
(h)1/2                          (19)1/2

π * r2/4 = 2752
2752×4= 11088/3,14=3505,74 (kare kökünü al)
r = 59,20 cm
Boyutları    = Ø 60  cm Duman Bacası
Adet = 1(bir adet kazan için)

BACA HESABI – 2 (sıvı ve gaz yakıtlı için)
Fb = Baca Kesiti (cm²)
h = Etkin baca yüksekliği (m)
Fd = Duman kanalı kesiti (cm²)
Fb = 0,0120 x Qk / √ h formülüne göre hesaplanmıştır.
Fb = 0,012 x 300 000 / √ 19
Fb = 828 cm²
Fd =828
Fd = π * r2/4 =828 cm²için
3,14* r2/4= 828 ise
828 x 4 = 3312
3312/3,14 = 1054,77 çıkan bu sonucun kara kökü alınır oda = 33
için Ø33 cm baca  yapılacaktır. Sözleşme gereği AISI 316 L KALİTE paslanmaz çelik  BACA YAPILACAKTIR.

Sıvı yakıtlarda 0,02 alınır.